Privacy Policy (Chính sách bảo mật)

Chính sách bảo mật của https://daycuroa.net/chinh-sach-bao-mat-cua-daycuroa-net

Tại Daycuroa.net , chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu người dùng theo Chính sách bảo mật sau đây. Mọi góp ý vui lòng gửi về địa chỉ sau: sale@daycuroa.net

Dữ liệu được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tạo tài khoản, đăng ký, tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào của dịch vụ của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc giao tiếp với chúng tôi. Các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, thông tin thẻ tín dụng và thông tin liên hệ hoặc nhận dạng khác mà bạn chọn cung cấp.

Chúng tôi thu thập dữ liệu ẩn danh từ mọi khách truy cập Trang web để theo dõi lưu lượng truy cập và sửa lỗi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin như yêu cầu web, dữ liệu được gửi theo yêu cầu đó, địa chỉ giao thức internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và dấu thời gian cho yêu cầu.

Chúng tôi cũng sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin và điều này có thể bao gồm việc gửi cookie đến máy tính của bạn. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị của bạn, giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và trải nghiệm của bạn, xem lĩnh vực và tính năng nào của dịch vụ của chúng tôi phổ biến và tính lượt truy cập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng đèn hiệu web (còn được gọi là “pixel theo dõi”). Báo hiệu web là hình ảnh điện tử có thể được sử dụng trong các dịch vụ hoặc email của chúng tôi và để theo dõi số lượt truy cập hoặc hiểu cách sử dụng và hiệu quả chiến dịch.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ Daycuroa.net hoặc để trao đổi với bạn về Trang web hoặc các dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào dữ liệu về bạn mà chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi:

  • Làm như vậy là thích hợp để thực hiện yêu cầu của riêng bạn.
  • Chúng tôi tin rằng nó cần thiết để thực thi các thỏa thuận pháp lý của chúng tôi hoặc đó là yêu cầu pháp lý.
  • Chúng tôi tin rằng nó cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba. Dữ liệu tổng hợp, ẩn danh được truyền định kỳ tới các dịch vụ bên ngoài để giúp chúng tôi cải thiện Trang web và dịch vụ.

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ và các trang web khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, các trang đã xem, thời gian dành cho các trang, các liên kết được nhấp và thông tin chuyển đổi.

Chúng tôi cũng sử dụng các nút xã hội được cung cấp bởi các dịch vụ như Twitter, Google+, LinkedIn và Facebook. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này là hoàn toàn tùy chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và / hoặc thực tiễn của các dịch vụ của bên thứ ba này và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các chính sách bảo mật của các dịch vụ bên thứ ba đó.

Chọn không tham gia, Tùy chọn liên lạc

Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn liên lạc của mình và / hoặc từ chối nhận các thông báo cụ thể bất kỳ lúc nào. Vui lòng chỉ định và điều chỉnh tùy chọn của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ các Trang web có thể không an toàn.

Về trẻ em

Trang web không dành cho trẻ em dưới 5 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân qua Trang web từ những khách truy cập trong độ tuổi này.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc gửi email cho bạn.

 


Privacy Policy for https://daycuroa.net/

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at sale@daycuroa.net.

At https://daycuroa.net/, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by https://daycuroa.net/ and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, https://daycuroa.net/ makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track users movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
https://daycuroa.net/ does not use cookies.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on https://daycuroa.net/.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to https://daycuroa.net/ and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include …….
Google Adsense
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on https://daycuroa.net/ send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

https://daycuroa.net/ has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers. For more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. https://daycuroa.net/’s privacy policy does not apply to. And we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.